Аристова И.Л.


Ғылыми дәрежесі: степень не известна

Лауазымы: лауазымы белгісіз

Телефон номері: телефон номері белгісіз

Email: көрсетілмеген

Мақалалар саны: 5

Автордың мақалалары:


Семей сынау полигоны аумағындағы ядролық қондырғылар үшін сейсмикалық қауіпті бағалауында геологиялық ортаның гравитациялық факторларын есепке алу

Авторы: Великанов А.Е., Аристова И.Л.

Ключевые слова: СИП, ядерные установки

Мақала жазылған ұйым: РГП «Институт геофизических исследований»

PDF жүктеу
Негізгі атомдық объектілері орналасқан жерлерінде Қазақстан аумағының сейсмикалылығы және, геологиялық ортаның артық массаның табиғи объектілерімен қатар келетін бос аудағы ауырлық күшінің аномалияларымен оның байланысы талданылады. Семей сынау полигоны (ССП) үлгісінде, ядролық қондырғылардың сейсмоқауіпсідігіне ықпал етуге мүмкіндігі бар негізгі және екінші дәрежелі белсенді жарылымдар бар болуын анықтайтын, жоғары сейсмикалылығымен геологиялық ортаның артық массаларының графитациялық факторлары қарастырылады.

Жоңартау аумағының сейсмикалық тарихі мен қазіргі заманғы сейсмикалылығының жаңа егжей-тегжейлері

Авторы: Мукамбаев Айдын Серикович, Михайлова Наталья Николаевна, Аристова И.Л., Полешко Н.Н.

Ключевые слова: землетрясение, Джунгария

Мақала жазылған ұйым: РГП «Институт геофизических исследований»

PDF жүктеу
Жоғартаудың сейсмикалық тарихі туралы жаңа деректері қөрсетілген. Қатты желсілкінулердің толықтырылған каталогтары Жоңғартауда геодинамикалық құрылыстар мен тектоникалық пайымдау үшін негізін қалаған. Өте қатты жерсілкінулердің айқындалған ошақтары жаңа буындағы сейсмикалық зоналау карталарын құрастыруында есепке алуына тиіс. 

Орталық Азия үлгісінде геологиялық ортаның артық массаларымен сейсмикалылықтың байланысы

Авторы: Великанов А.Е., Аристова И.Л.

Мақала жазылған ұйым: РГП «Институт геофизических исследований»

PDF жүктеу
Әр тығыздығындағы таужыныстар үстіртері түрінде жер бетінде және, кіші бөлігінде, жер беті астында, жоғары тығыздығымен таужыныстардың шектелген көлемдері түрінде, жер қыртысының жергіліктелген артық массаларымен сейсмикалылықтың байланысы туралы деректері мен үлгілері келтіріледі. Бұл байланыстар, жоғары дәлді жерсеріктік түсірулер нәтижелері бойынша алынған белдемнің цифрлық модельдерінің түбегейлі карталары және бос ауада ауырлық күшінің аномалиялары түріндегі геодезиялық және гравиметрлік деректерін қолданып, жаһандық және аймақтық масштабында қарастырылған. 

Жерсілкінулер ошақтарының механизмдерінің деректері бойынша Шығыс Қазақстан ауданында жер қыртысының кернеулік жағдайы

Авторы: Аристова И.Л., Полешко Н.Н., Михайлова Н.Н.

Ключевые слова: землетрясение, Казахстан, глубинная тектоническая структура

Мақала жазылған ұйым: РГП «Институт геофизических исследований»

PDF жүктеу
30 жылдық кезеңіндегі баылауларда жиналған жерсілкінулер ошақтарының механизмдерін (ЖОМ) талдау
негізінде Шығыс Қазақстан аймағында жер қыртысының тереңдегі қабаттарының кернеулік күйі зерттелген.
Сипаттамалар, шамасы 100 жерсілкінулердің ошақ механизмдерінің параметрлері туралы жеткілікті сенімді
статистикалық деректер негізінде алынған, халық едәуір тығыз қоныстаған және өнеркәсіптік объектілердің
жоғары тығыздығымен аймақтың, соның ішінде АЭХА шамалы байытылған уран банкісін (ШБУБ)
орналастыру аумағы, сейсмикалық қауіпін бағалау үшін пайдалы болу мүмкін.

Қазақстан мен шектес елдер аумақтарының қатты жерсілкінулердің афтершок жүйелілігі

Авторы: Аристова И.Л., Михайлова Н.Н.

Ключевые слова: землетрясение, афтершок, Казахстан

Мақала жазылған ұйым: РГП «Институт геофизических исследований»

PDF жүктеу
Эпиорталықтары Қазақстан мен шектес елдердің аумағындағы 49 жерсілкінулердің ошақтағы афтершок әрекеті білінуі қарастырылған. Алғашқы рет қарастырылуға платформалық аймақтардағы оқиғалар тартылған. Сейсмикалық аймақтардағы жерсілкінудің магнитудасынан афтершок аймақтардың мөлшерлері мен афтершоктар біліну уақытының орташа тәуелділігі алынған. Магнитудасы мен оқиға орналасу жері бойынша бір біріне жақын келетін оқиғалар үшін афтершок процесстердің сценарийлері арасында айрмашылық болуы көрсетілген. Олардың айырмашылығын тектоникалық жағдайлары да, ошақ зоналарындағы флюидті процесстері де белгілейді.