Полешко Н.Н.


Ғылыми дәрежесі: степень не известна

Лауазымы: лауазымы белгісіз

Телефон номері: телефон номері белгісіз

Email: көрсетілмеген

Мақалалар саны: 3

Автордың мақалалары:


Жоңартау аумағының сейсмикалық тарихі мен қазіргі заманғы сейсмикалылығының жаңа егжей-тегжейлері

Авторы: Мукамбаев Айдын Серикович, Михайлова Наталья Николаевна, Аристова И.Л., Полешко Н.Н.

Ключевые слова: землетрясение, Джунгария

Мақала жазылған ұйым: РГП «Институт геофизических исследований»

PDF жүктеу
Жоғартаудың сейсмикалық тарихі туралы жаңа деректері қөрсетілген. Қатты желсілкінулердің толықтырылған каталогтары Жоңғартауда геодинамикалық құрылыстар мен тектоникалық пайымдау үшін негізін қалаған. Өте қатты жерсілкінулердің айқындалған ошақтары жаңа буындағы сейсмикалық зоналау карталарын құрастыруында есепке алуына тиіс. 

Қазақстан аумағындағы техногендік сейсмикалылық

Авторы: Великанов А.Е., Полешко Н.Н., Михайлова Н.Н., Соколова И.Н.

Ключевые слова: землетрясение, СИП, Казахстан

Мақала жазылған ұйым: РГП «Институт геофизических исследований»

PDF жүктеу
Қазақстан сейсмикалылығының мониторнгі, бұрын асейсмикалық болып саналатын аудандарда
жерсілкінулердің едәуір санын айқындап алған. Бір қатар жерсілкінулері белсенді техногендік әсері бар
жерлеріне байланыстырылған. Мақалада, Қазақстан аумағындағы техногенді және жасанды тегіндегі оқиғалар
туралы ақпарат келтіріледі, мониторингтің қазіргі заманғы инструменталды деректерін, сонымен қатар
халықаралық деректер орталықтарының деректерін пайдаланып. Қатты пайдалы қазбалар кенорындарындағы
(Орталық Қазақстанның Жезқазған кеноры, Солтүстік Қазақстанның алтынрудалы карьерлері), көмірсутек
шикізаты кенорындарындағы (Теңіз мүнайгаз кенорны, жанажол газконденсат кенорны), бұрын болған Семей
сынау полигонындағы, сондай-ақ табиғи-техногенді (жасанды) жерсілкінулері (Орталық және Батыс Қазақстан)
зерттелген. Олар пайда болудың ықтимал себептері қарастырылуда.

Жерсілкінулер ошақтарының механизмдерінің деректері бойынша Шығыс Қазақстан ауданында жер қыртысының кернеулік жағдайы

Авторы: Аристова И.Л., Полешко Н.Н., Михайлова Н.Н.

Ключевые слова: землетрясение, Казахстан, глубинная тектоническая структура

Мақала жазылған ұйым: РГП «Институт геофизических исследований»

PDF жүктеу
30 жылдық кезеңіндегі баылауларда жиналған жерсілкінулер ошақтарының механизмдерін (ЖОМ) талдау
негізінде Шығыс Қазақстан аймағында жер қыртысының тереңдегі қабаттарының кернеулік күйі зерттелген.
Сипаттамалар, шамасы 100 жерсілкінулердің ошақ механизмдерінің параметрлері туралы жеткілікті сенімді
статистикалық деректер негізінде алынған, халық едәуір тығыз қоныстаған және өнеркәсіптік объектілердің
жоғары тығыздығымен аймақтың, соның ішінде АЭХА шамалы байытылған уран банкісін (ШБУБ)
орналастыру аумағы, сейсмикалық қауіпін бағалау үшін пайдалы болу мүмкін.