J. Jackson


Ғылыми дәрежесі: степень не известна

Лауазымы: лауазымы белгісіз

Телефон номері: телефон номері белгісіз

Email: көрсетілмеген

Мақалалар саны: 1

Автордың мақалалары:


Шығыс Тянь-Шань мен Жоңғартаудың сейсмотектоникасы

Авторы: Мукамбаев Айдын Серикович, Абдрахматов К.Е., С. Grützner, G. Campbell, R.T. Walker, D. Mackenzie, J. Jackson, Аширов Б.М., Айтмырзаев Ж.С., Джанабилова С.О., Елдеева М.С.

Ключевые слова: сейсмичность, землетрясение, сейсмотектоника

Мақала жазылған ұйым: COMET, Bullard Labs, Department of Earth Sciences, University of Cambridge

PDF жүктеу
Солтүстік Тянь-Шаньнің шығыс жағы мен Жоңғартауда, кеш плейстоценде – голоценде жылжытылған қанаттарымен белсенді жарылымдардың созылымы, негізінде субендік ең жаңа құрылымдардын бағыттарынан өзгеше. Бұл жарылымдар солтүстік-батыс созылымдағы онжақты ығыспалы дизъюнктивтер болып келеді. Дәл осы жарылымдар зерттелген аумақта қазіргі кездегі сейсмикалық жағдайына жаупты болып келеді.