Довгань В.И.


Ғылыми дәрежесі: степень не известна

Лауазымы: лауазымы белгісіз

Телефон номері: телефон номері белгісіз

Email: көрсетілмеген

Мақалалар саны: 2

Автордың мақалалары:


Тоқтагүл ГЭС-тегі цифрлық жазбалар бойынша сейсмикалық шудың спектрлік

Авторы: Довгань В.И., Фролова А.Г.

Ключевые слова: плотина, Токтогульская ГЭС

Мақала жазылған ұйым: Межотраслевой научно-исследовательский центр мониторинга высотных плотин (МНИЦ) «Плотина» при Кыргызско-Российском Славянском Университете

PDF жүктеу
Тоқтагүл ГЭС бөгетінің сейсмикалық шуларын талдау нәтижелері келтірілген. Шулар спектрлерін жабдықтың күйін және жерсілкінулерден кейін бөгет денесіндегі қалдық құбылыстарды бағалау үшін пайдалану мүмкншілігі белгіленген.

Тоқтагүл ГЭС орналасқан ауданның сейсмикалылығы

Авторы: Довгань В.И., Абдрахматов К.Е., Фролова А.Г., Берёзина А.В., Першина Е.В.

Ключевые слова: Токтогульская ГЭС, Центральная Азия

Мақала жазылған ұйым: Межотраслевой научно-исследовательский центр мониторинга высотных плотин (МНИЦ) «Плотина» при Кыргызско-Российском Славянском Университете

PDF жүктеу
Орталық Азияда ең бір ірі гидроқұрылысы – Тоқтагүл ГЭС орналасқан ауданы сейсмикалылығының қысқаша сипаттамасы келтірілген. Су қоймасын толтыру мезетінде өңдірілген сейсмикалылық білінуі көрсетілген. Соңғы онжылдықта бөгет жанындағы сейсмикалық режиміне су қоймасының әсері жоқ болуы айтылған.