Фролова А.Г.


Ғылыми дәрежесі: степень не известна

Лауазымы: лауазымы белгісіз

Телефон номері: телефон номері белгісіз

Email: көрсетілмеген

Мақалалар саны: 2

Автордың мақалалары:


Қажысай жерсілкінуі 2014 ж. 14 қараша, Кp=13,7, MPVA=6,2, I0=7 (Қырғызстан – Онтүстік Ыстық Көл маңы)

Авторы: Гребенникова В.В., Фролова А.Г., Багманова Н.Х., Берёзина А.В., Першина Е.В., Молдобекова С.

Ключевые слова: сейсмичность, землетрясение

Мақала жазылған ұйым: Институт сейсмологии НАН

PDF жүктеу
2014 ж. 14 қарашада Ыстық көлдің онтүстік жағалауында Тегерек таулардың онтүстік-батыс баурайында болған MPVA=6.2 елеулі жерсілкіну туралы ақпарат келтірілген. Жерсілкіну ошағының негізгі параметрлері, оның механизмі бағаланған, афтершоктар таралуы алынған. Микросейсмикалық тексерудің нәтижелері келтірілген. Ауданның жарылым-тектоникалық сұлбасында және тарихи сейсмикалылық мәнмәтінінде ошақтың орналасуы көрсетілген.

Тоқтагүл ГЭС орналасқан ауданның сейсмикалылығы

Авторы: Довгань В.И., Абдрахматов К.Е., Фролова А.Г., Берёзина А.В., Першина Е.В.

Ключевые слова: Токтогульская ГЭС, Центральная Азия

Мақала жазылған ұйым: Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики

PDF жүктеу
Орталық Азияда ең бір ірі гидроқұрылысы – Тоқтагүл ГЭС орналасқан ауданы сейсмикалылығының қысқаша сипаттамасы келтірілген. Су қоймасын толтыру мезетінде өңдірілген сейсмикалылық білінуі көрсетілген. Соңғы онжылдықта бөгет жанындағы сейсмикалық режиміне су қоймасының әсері жоқ болуы айтылған.