Першина Е.В.


Ғылыми дәрежесі: степень не известна

Лауазымы: лауазымы белгісіз

Телефон номері: телефон номері белгісіз

Email: көрсетілмеген

Мақалалар саны: 4

Автордың мақалалары:


Қажысай жерсілкінуі 2014 ж. 14 қараша, Кp=13,7, MPVA=6,2, I0=7 (Қырғызстан – Онтүстік Ыстық Көл маңы)

Авторы: Гребенникова В.В., Фролова А.Г., Багманова Н.Х., Берёзина А.В., Першина Е.В., Молдобекова С.

Ключевые слова: сейсмичность, землетрясение

Мақала жазылған ұйым: Институт сейсмологии НАН

PDF жүктеу
2014 ж. 14 қарашада Ыстық көлдің онтүстік жағалауында Тегерек таулардың онтүстік-батыс баурайында болған MPVA=6.2 елеулі жерсілкіну туралы ақпарат келтірілген. Жерсілкіну ошағының негізгі параметрлері, оның механизмі бағаланған, афтершоктар таралуы алынған. Микросейсмикалық тексерудің нәтижелері келтірілген. Ауданның жарылым-тектоникалық сұлбасында және тарихи сейсмикалылық мәнмәтінінде ошақтың орналасуы көрсетілген.

AS60 (Ала-Арча) сейсмикалық станцияның деректері бойынша Азияның ядролық полигондары аудандарынан сейсмикалық оқиғалардың толқындық көріңісінің ерекшеліктері

Авторы: Соколова Инна Николаевна, Берёзина А.В., Першина Е.В.

Ключевые слова: Ядерные испытания, сейсмическая станция

Мақала жазылған ұйым: Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики

PDF жүктеу
Aла-Арча үшкомпонентті сейсмикалық станциясы, Ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу туралы шарты жөніндегі Ұйымы құратын Халықаралық мониторинг жүйесінің AS060 қосалқы сейсмикалық станциясы ретінде, 2007 ж. сертификатталған. Осы станцияның жазбалары бойынша аймақтық қашықтықтарында жүргізілген – Лобнор полигонында 1983–1996 ж.ж., Семей полигонында 1983–1989 ж.ж. Похаран және Шағай полигондарында 1998 ж. – жерасты ядролық жарылыстардың толқындық көрінісін салыстырма талдауы жүргізілген. Жерасты ядролық жарылыстар мен жерсілкінулердің негізгі сейсмикалық аймақтық фазаларының спектрлік қатынастары зерттелген.

Қырғызстандағы сейсмикалық мониторингтің деректерін талдау

Авторы: Гребенникова В.В., Берёзина А.В., Першина Е.В.

Ключевые слова: ДВЗЯИ, сейсмический мониторинг

Мақала жазылған ұйым: Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики

PDF жүктеу
Әр түрлі Деректер орталықтарының материалдары бойынша Қырғыстан аумағының сейсмикалылығының
сипаттамасы мен сейсмикалық мониторингі деректерін талдауы келтірілген. Сейсмикалық деректерін өңдеу
мен талдауын оңтайландыруына мүмкіншілік беретін, қатты сейсмикалық оқиғалардың қарқындылығын
анықтау бойынша программаның жұмысының үлгісі келтірілген.

Тоқтагүл ГЭС орналасқан ауданның сейсмикалылығы

Авторы: Довгань В.И., Абдрахматов К.Е., Фролова А.Г., Берёзина А.В., Першина Е.В.

Ключевые слова: Токтогульская ГЭС, Центральная Азия

Мақала жазылған ұйым: Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики

PDF жүктеу
Орталық Азияда ең бір ірі гидроқұрылысы – Тоқтагүл ГЭС орналасқан ауданы сейсмикалылығының қысқаша сипаттамасы келтірілген. Су қоймасын толтыру мезетінде өңдірілген сейсмикалылық білінуі көрсетілген. Соңғы онжылдықта бөгет жанындағы сейсмикалық режиміне су қоймасының әсері жоқ болуы айтылған.