Отставнов М.А.


Ғылыми дәрежесі: степень не известна

Лауазымы: лауазымы белгісіз

Телефон номері: телефон номері белгісіз

Email: көрсетілмеген

Мақалалар саны: 4

Автордың мақалалары:


Деформация және деформациядан кейінгі күйдірулер нәтижесінде 12X18H10T аустениттік болаттың фазалық құрамы мен беріктік қасиеттерінің өзгерістері

Авторы: Цай Кира Викторовна, Рофман О.В., Отставнов М.А., Цай Кира Викторовна, Отставнов М.А., Рофман О.В.

Ключевые слова: облучение, нержавеющая сталь, 12Х18Н10Т

Мақала жазылған ұйым: РГП «Институт ядерной физики»

PDF жүктеу
Сәулелендірілмеген және нейтрондармен сәулелендірілген, 300–800 °C температуралар ауқымында төмен температуралы деформация және деформациядан кейінгі күйдіруге ұшыраған 12X18H10T аустениттік тоттанбайтын болаттың фазалық құрамы мен механикалық қасиеттерінің өзгеруі бойынша эксперименттік нәтижелер талқылануда. Деформация және күйдіру арқылы мартенситті α'-фазаның пайда болуы мен өсу ерекшеліктері зерттелді. Болаттың микроқаттылық шамасының α'-фазаның мөлшерінен тәуелділігі қарастырылды. 

Деформация және деформациядан кейінгі күйдірулер нәтижесінде 12X18H10T аустениттік болаттың фазалық құрамы мен беріктік қасиеттерінің өзгерістері

Авторы: Цай Кира Викторовна, Рофман О.В., Отставнов М.А., Цай Кира Викторовна, Отставнов М.А., Рофман О.В.

Ключевые слова: облучение, нержавеющая сталь, 12Х18Н10Т

Мақала жазылған ұйым: Казахский национальный университет им. аль-Фараби

PDF жүктеу
Сәулелендірілмеген және нейтрондармен сәулелендірілген, 300–800 °C температуралар ауқымында төмен температуралы деформация және деформациядан кейінгі күйдіруге ұшыраған 12X18H10T аустениттік тоттанбайтын болаттың фазалық құрамы мен механикалық қасиеттерінің өзгеруі бойынша эксперименттік нәтижелер талқылануда. Деформация және күйдіру арқылы мартенситті α'-фазаның пайда болуы мен өсу ерекшеліктері зерттелді. Болаттың микроқаттылық шамасының α'-фазаның мөлшерінен тәуелділігі қарастырылды. 

Ішкі эластикалық сипаттамаларды механикалық және ең жоғалған реликсациялардың маңғының нейтрондары және астенитикалық жүргізу электраларының маңнатикалық қызметінің өзгеруі

Авторы: Максимкин Олег Прокофьевич, Отставнов М.А., Мережко М.С., Максимкин Олег Прокофьевич

Ключевые слова: облучение, 12Х18Н10Т

Мақала жазылған ұйым: РГП «Институт ядерной физики»

PDF жүктеу
Аустениттік никель-хромдық болаттардағы кернеу релаксациялық процестеріне нейтронды және электронды сәулелену ықпалы және де температуралық әсерлері зерттелінді. Криогенді температураларда деформацияланған және 400 °C температура диапазонында жанған, сәулеленген үлгілердегі ферромагниттік фазаның көлемінің өсу эффектісі анықталды.

Кристаларалық коррозия кедергісіне және нейтрондармен сәулелендірілген 12Х18Н10Т аустениттік болаттың коррозиялық шытынауына термиялық қажу ықпалы

Авторы: Максимкин Олег Прокофьевич, Яровчук Алевтина Васильевна, Рубан Сергей Владимирович, Отставнов М.А., Турубарова Л.Г.

Ключевые слова: 12Х18Н10Т, нейтронное облучение, термическое старение, сопротивление коррозии, склонность к межкристаллитной коррозии

Мақала жазылған ұйым: РГП «Институт ядерной физики»

PDF жүктеу
Жұмыста нейтрондармен сәулелендірілмеген және сәулелендірілген күйлерде 12Х18Н10Т реакторлық тоттанбайтын болаттың коррозия кедергісіне термиялық қажу ықпалын зерттеу нәтижелері ұсынылған. Кристаларалық коррозияға бейімділігі нейтрондық әсер дозасының өсуімен жоғарылайтыны анықталды. Болатты коррозиялық шытынауға сынау кезінде максимал бұзылу кернеуінің елеулі азаюы және мартенситтік фазаның пайда болуы байқалады. Мартенситтік фазаның максимал мөлшері 650 °С–та ескірген үлгілерде түзіледі, бұл қоспалаушы элементтердің жоғары диффузиялық қозғалғыштылығымен және сенсибилдеу процесінің дамуымен шартталған.