Сіз кеңінен іздестіру парағына қайта жөнелтілесіз

Last number


Pull articles
01 Қазақстан Республикасындағы ядролық материалдарды есепке алу және бақылау саласындағы құқықтық реттеу
02 Қазақстандағы көмір құрамында кездесетін минералдарды мессбауэрлық зерттеу
03 12Х18Н10Т, AISI 316 және AISI 304 аустениттік тоттанбайтын болаттардағы ионды-индукцияланған құрылымдық-фазалық түрленулер
04 Жер сілкінісін болжау үшін ғарыш мюондарының ену қабілетін пайдалану
05 Гибрид ионизациялық калориметер әдісімен ғарыш сәулелерінің өзара әрекеттесуін зерттеу
06 Кадмий экраны бар сәулелендіру құрылғысында нейтрондар ағынының тығыздығын биіктігі бойынша таралуын зерттеу
07 «EAGLE» эксперименттік стендінің ақпараттық – басқару жүйелерін жаңғырту
08 БН-350 реакторында сәулелендірілген 12Х18Н10Т аустенитті болаттың ісінуіне, магниттенуіне және коррозияға төзімділігіне радиациядан кейінгі күйдірулердің әсері
09 Плазмалық-үстіртін әсерлерді зерттеудегі плазмалық-шоқты қондырғылы еліктегіш стендтің ролі
10 Сызықты үдеткіш бойынша шолу
11 Күйдіруден кейінгі керамиканың құрылым-фазалық алмасуын зерттеу
12 Реакторлық технологиялардың салыстырмалы талдауы
13 Гибридті жылдам-жылу реакторын құру туралы
14 Жер төңірегіндегі кеңістікте күн сәулелеік зымырандық қозғалтқыш
15 Иондар үдеткіштерін пайдалануы бар синтез реакторлары
16 Роторлы-жапырақты қозғалтқыштарды авиацияда қолдану
17 Детонациялық әдіспен цирконий оксиді және алюминий оксиді негізінде жылудан қорғағыш жабын алу
18 ИВГ.1М реакторының жылутасымалдағышты салқындатқыш жүйесін монтаждау сапасын бағалау
19 БН-350 реакторының пайдаланылған ТВС материалының ұзақ уақыт сақтау процесіндегі жай-күйі
20 Empyrean дифрактометрінде үлгілердің рентген құрылымдылық фазалық талдау әдістемесінің біршама аспектілері
21 Электрондық сәулелену кезіндегі титан нитриді жабындарының модификациясы
22 «Балапан» алаңындағы ұңғымаларда жерасты ядролық сынақтар өткізілген аумақта топырақтың агрегаттық фракциялары бойынша жасанды радионуклидтердің таралуы

Соңғы қосылған мақалалар

ҚР ҰЯО РМК «АЭИ» филиалында ақпараттық қауіпсіздікті арттыру әдістері

Төменгі температурада деформацияланған Х18Н9 боллатың «фазалық түрлену толқындарының» қалаптасуында ішкі кернеулердің рөлі туралы

ИВГ.1М реакторның ССТК-ҒБУ технологиялық арнасының герметизациясының ашылуымен байланысты апаттар жағдайындағы жылуфизикалық есебі

ИВГ.1М реакторның ССТК-ҒБУ жұмыстарының рұқсат етілентін режимдерінің саласын анықтау

Жартылай өткізгіш GC1020 детекторын Монте-Карло әдісімен модельдеу

Газбен салқындылатын реактор трактінде су буунын пайда болу және қыздыру үдерістерінің зеттеулері

Жиі жарияланатын авторлар