Іздеу параметрлерін таңдаңыз


3Hе энергиясы 50,5 МэВ кезінде 59Co ядросындағы (3Hе,xd), (3Hе,xt) және (3Hе,xα) реакциялардың қос-дифференциалдық және интегралдық қималары

Авторы: Дуйсебаев Альнур Дуйсебаевич, Дуйсебаев Бек Альнурович, Жолдыбаев Тимур Кадыржанович, Садыков Бахтияр Маденович, Исмаилов Кайрат Муратович, Мереке Алмаз

Ключевые слова: сечение реакции, спектр реакции

PDF жүктеу

Жұмыс ядролық-энергетикалық қондырғыларда жобаланатын құралымдық элементтердiң ядролар-кандидаттарында 3Hе иондарымен ынталандырылған реакциялардың инклюзивті қималарын зерттеу циклінің жалғасы болып табылады.
Энергиясы 50,5 МэВ 3Не иондарының 59Co ядросымен әрекеттесуi кезінде пайда болған (3Не,хd), (3Не,хt) және (3Не,хα) реакцияларының қос-дифференциалдық қималары алынды. Бұрыш бойынша интегралдаудан кейiн көрcетiлген реакциялардың интегралдық және парциалдық қималары анықталды. Ядролар ыдырауының экситондық моделі негiзінде эксперименттік нәтижелерді талдау, қоздырылған жүйенiң тепе-теңдiк күйге ауысуын суреттейтiн PRECO-2006 есептеу коды шеңберінде атқарылды. Тепе-теңдік алдымен бірге, құрамдық және тікелей механизмдердiң интегралдық қималарының түзілуiн қалыптастырудағы үлесі де есептелiнді. Ядролық физиканың iргелi сұрақтары үшiн де, әртүрлi қолданбалы салалар үшiн де қойылған мәселені шешудің үлкен маңызы бар, мысалы, ұзақ ғұмырлы радиоактивтi қалдықтардың ядролық трансмутациясы.