Іздеу параметрлерін таңдаңыз


Рақ оқшаулауына әлеуетті жарамды Ақбота учаскесі үшін сынамалы геоақпараттық жүйесін жасау

Авторы: Гаджимагомедова Маргарита Геннадьевна, Яковенко Алексей Михайлович

Ключевые слова: геоинформационные системы (ГИС), радиоактивные отходы (РАО)

PDF жүктеу
Жиналған деретері негізігде Ақбота-Батыс учаскесі үшін жасалған ГАЖ сынамалы нұсқасы сипатталады. ГАЖ құрылымын әзірлеуінде, қабаттарын толтыруында және тестілеуінде, бір неше жылдардың зерттеулерін жүйеге келтіруіне, қолдағы деректерді пайдаланудың жеделдігін жоғарылатуына және әр түрлі әдістерді – статистикалық өңдеу, сүзу ж.б. – қолдану арқасында далалық өлшеулердің нәтижелерін одан толық пайымдауына мүмкіншілік берген сынамалы нұсқаның жұмыс қабілеттілігі мен пайдасы расталған.

Батыс Қазақстан облысы Жаңакүш ауылдық округінің ГАЖ-технологиялар қолдану негізінде топырақ жамылғысының зерттеу

Авторы: Салихов Т.К., Салихова Т.С., Сапиев Е.

Ключевые слова: геоинформационные системы (ГИС), почвенный покров

PDF жүктеу
Қәзіргі нарықтық жағдайда топырақты тиімді пайдалану және қорғау жаңа ғылыми-әдістемелік тәсілдер қолдану талап етуде. Осындай жүйелі-аналитикалық тәсілдерін арқылы топырақ кадастрын ұйымдастыру үшін дәстүрлі жерүсті әдістерімен геоақпараттық жүйелер (ГАЖ) технологияларын үйлестіру үшін әр түрлі аэроғарыштық суреттерді кеңінен пайдалану қажет. Зерттеу нәтижесінде қол жетімді кен аудитория пайдаланушыларға ГАЖ арқылы жасау әдістемесі жүзінде топырақ картасының ArcGIS бағдарламалық өнімі көмегімен жасалынды. ГАЖ-технологиясын қолдану арқылы Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданы Жанакүш ауылдық округінің сандық топырақ картасы сканерленген топырақ картасы негізінде құрастырылды.