Іздеу параметрлерін таңдаңыз


Электролитті плазма әсерімен өңделген Р6М5 болатының құрылымы мен беттік морфологиясы

Авторы: Скаков Мажын Канапинович, Зарва Денис Борисович, Гулькин Александр Владимирович, Рахадилов Бауыржан Корабаевич

Ключевые слова: сталь, азотирование

PDF жүктеу

Мақалада электролитті плазмалық әсермен азоттаудың Р6М5 жылдам кескіш болатының құрылымы мен морфологиясына әсері зерттелген. Электролиттік плазмалық әсермен азоттаудан кейін Р6М5 болатының бетінде ұсақ тесіктер, микроақаулар және ұсақ дисперсті қосылыстар түзілетіндігі корсетілген. 550°С
температурада электролиттік плазмалық әсермен азоттаудан кейін Р6М5 болатының бетінде Fe4N (γ’-фаза) монофазалық нитриді бар беріктендірілген диффузиялық кабат түзілетіндігі экспериментті түрде анықталды. Азоттаудан кейін құрылымдардағы азоттың үлесі анықталған. Турлендірілген бет беттік микротегісеместікпен ерекшеленетіні анықталған.