Іздеу параметрлерін таңдаңыз


Ұзын-көздерінің белсенділігін өлшеу және есептеу

Авторы: Котов Владимир Михайлович, Бакланова Юлия Юрьевна, Ерыгина Людмила Александровна, Супрунов Владислав Иванович

Ключевые слова: активность, распределение, излучение

PDF жүктеу

Жұмыс бұзбайтын әдіспен желілік көздерде гамма-сәулеленуші радионуклидтердің белсенділігін анықтауға арналған. Әртүрлі учаскелердің сәулелену үлесі қарапайым геометрияның көздері үшін аналитикалық есептелген. Гамма-сәулелену көзі ретінде, оның ішкі қабырғаларында радионуклидтерді бөлумен хлоратор корпусы пайдаланылды.
Үлес коэффициенттерінің есептік мағыналары, хлоратор учаскесі бойынша белсенділіктің таралуы және бөлінудің жиынтықты белсенділігінің абсолютті мағынасы алынған болатын.